آموزش ویژه

03:34:51
585 مگابایت
در آخرین قسمت از مبحث پارتیکل ها (سیستم ذرات) در 3ds Max ، بر روی تست های Particle Flow متمرکز خواهیم بود که امکان تعریف حالات مختلف از رفتار ذرات را فراهم می کنند. همچنین به معرفی اصلاحگرهای (Modifiers) مرتبط با پارتیکل ها می پردازیم تا هر آنچه که در این نرم افزار در رابطه با سیستم ذرات وجود دارد را پوشش داده باشیم. در انتهای آموزش، طی 4 درس، اجرای 4 پروژه تمرینی را خواهیم داشت تا در عمل با کاربرد سیستم ذرات در پروژه ها نیز آشنا شویم.

« مقالات آمــوزشی

João Paulo Lamonde
www.behance.net/Lamonde
joaopaulolamonde@gmail.com
3ds Max, Photoshop, V-Ray
علی جهان زاده
10 مرداد 1395