آموزش فارسی فتوشاپ

آمــوزش جامع فتــوشاپ

فصـــل اول : مبانی نرم افزار فتوشاپ و شروع کار با آن
فصـــل دوم : کار با لایه ها
فصل ســوم : ابزارهای نقاشی و کاربرد ماسک لایه
فصل چهارم : ابزارها و تکنیک های انتخاب
فصل پنجــم : تنظیم رنگ (Color Adjustment)
فصل ششم : Camera Raw
فصل هفتـم : موضوعات برداری (Vector)
فصل هشتم : تکنیک های روتوش و کار با Styleها
فصل نهــــم : موضوعات هوشمند (Smart Objects)
فصل دهـــم : کار با فیلترها