آموزش max

پروژه 3ds Max - نمـای ساختــمان

بخش اول:
در بخش اول، بعد از فیلم مقدمه که توضیح مختصری از محتوای کامل این آموزش است، نقشه های ساختمان را وارد محیط نرم افزار 3ds Max کرده و مدلسازی را شروع میکنیم
بخش دوم:
در بخش دوم، مدلسازی را با کار بر روی جزئیات ساختمان ادامه می دهیم.
بخش سوم:
در بخش سوم، به مدلسازی موضوعات محیطی می پردازیم تا فرآیند مدلسازی کامل شود
بخش چهارم:
بخش چهارم به ساخت متریالها و شیدرها اختصاص داده شده است که شامل مجموعه ی نسبتاً کاملی از متریالهای رایج می شود. متریال سنگ، فلز و شیشه برای ساختمان و متریالهای آسفالت، سیمان، کف پوش و ... برای محیط.
بخش پنجم:
در بخش پنجم، با تنظیم نور و رندر، خروجی نهایی گرفته می شود و در درس آخر، تمامی خروجی های گرفته شده که شامل رندر روز و شب و لایه های مربوط به آنها می شوند، به نرم افزار فتوشاپ وارد خواهند شد تا با کمی اصلاح رنگ و افکت گذاری به نتیجه ی نهایی برسیم.

آمــوزش جامــع 3ds Max 2015 (بخـش دوم)

فصل ششم: بافتدهی و ساخت متریال
فصل هفتم: بافتدهی پیشرفته
فصل هشتم: نورپردازی و دوربین
فصل نهم: رندر
فصل دهم: انیمیشن

آمــوزش جامــع 3ds Max 2015 (بخـش اول)

فصل اول: ابزارهای پایه (Basic Tools)
فصل دوم: اسپلاین ها (Splines)
فصل سوم: Editable Poly
فصل چهارم: Ribbon
فصل پنجم: سایر ابزارهای مدلسازی