فیلــم های آمــوزشی

زمان آموزش : 02:54:29        حجم : 291.36 مگابایت

    "Editable Poly"  به عنوان قویترین ابزار مدلسازی در "3ds Max" ( و شاید در خیلی از نرم افزارهای دیگر) در مدارس و آکادمیهای آموزش گرافیک سه بعدی به عنوان پایه و اساس مدلسازی مورد توجه است و ...

توسط :علی جهان زاده
زمان آموزش : 03:34:39        حجم : 264.05 مگابایت

    این سری آموزشی، شامل تمام آن چیزی می باشد که یک کاربر "3ds Max" در مورد Splineها، کاربرد آنها، پارامترها و تنظیمات و همچنین تکنیکها و روشهای استفاده از آنها، لازمست بداند. بطور کلی مباحث ...

توسط :علی جهان زاده
زمان آموزش : 02:18:18        حجم : 145.8 مگابایت

    این سری آموزشی مخصوص کسانی می باشد که به تازگی می خواهند کار با برنامه "3ds Max" را شروع کنند و یا به قصد تدریس این نرم افزار ، تصمیم به فراگیری Max بصورت پایه ای و اصولی گرفته اند. ...

توسط :علی جهان زاده